Reference


Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.

Firma OpenGeoLabs pro SÚRO podle našich požadavků vyvinula QGIS plugin pro práci s daty naměřenými při monitorování radiační situace pomocí mobilních měřičů, umožnující mj. výrazné zefektivnění práce s daty z přístrojů Safecast. Dále nám na míru vyvinuli nástroj pro generování off-line mapových podkladů z volně dostupných dat OpenStreetMap.

Pracovníci firmy jsou velmi vstřícní a flexibilní, takže se v obou případech podařilo výsledný produkt optimálně vyladit podle našich požadavků a potřeb.

HRDLIČKA spol. s r.o.

Pro společnost HRDLIČKA spol. s r.o. jsme v roce 2017 vyvíjeli serverovou aplikaci, která generuje mapové výstupy do tiskových sestav. Aplikace je naprogramovaná v jazyce Python, datový zdroj je publikován GeoServerem, aplikace běží v asynchroním módu.

Vytvořená aplikace funguje v souladu se zadáním a bez problémů.
U společnosti OpenGeoLabs oceňujeme vstřícnost při řešení problémů, výbornou znalost použitých technologií i profesionální vedení projektu na straně dodavatele.
Ve spolupráci na vývoji GIS aplikací chceme s firmou OpenGeoLabs i nadále pokračovat.

Česká geologická služba

Pro Českou geologickou službu jsme uspořádali workshop na téma metadata prostorových dat a systému GeoNetwork.

OpenGeoLabs ochotně pro naši organizaci uspořádali i školení, které neměli ve standardní nabídce (GeoNetwork). Se školitelem probíhaly předem konzultace obsahu, aby kurz obsahoval obecné informace, ale i konkrétní témata, která nás zajímala. Školitel byl velmi ochotný i dále s námi problematiku konzultovat, čehož rádi využijeme. Školení splnilo naše očekávání – poskytlo nám přehled o možnostech daného SW. Pro samotnou implementaci by bylo třeba dalších konzultací či školení.

RETIA, a.s.

Pro firmu RETIA, a.s. jsme připravili několik konzultací pro programátory. Školení byla zaměřena na základní principy GIS a konkrétní aplikace postavené na architektuře server-klient a v prostředí GRASS GIS. Školení probíhala v letech 2015 a 2016.

Školení od GISMentors náš GIS katapultovalo do úplně jiné dimenze. Dozvěděli jsme se o spoustě nových technologií, ty které jsme znali jsme začali využívat efektivněji. Přestali jsme prošlapávat slepé cesty. Celkově jsme díky školení ušetřili již tolik času, že se nám dávno několikanásobně vrátilo.

Chlapi jsou sympaťáci, svému oboru rozumí a je vidět, že je to baví. Své zkušenosti umí srozumitelně předat a dokáží poradit s konkrétními problémy. Za mě jedno z nejkvalitnějších a nejhodnotnějších školení, které jsem kdy absolvoval.

— Robert Richter 2017-12, Vedoucí SW vývojového oddělení GIS (LinkedIn profil)

IPR – Praha

Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy jsme připravili případovou studii Otevírání geografických dat. Případová studia sloužila jako jeden z pokladů pro tvorbu části Otevřených dat pražského Geoportálu.

OpenGeoLabs/GISMentors nám pomáhají vidět věci z druhé strany a hledat odpovědi na otázky, které potřebují více úhlů pohledu.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Pro ÚZEI jsme připravili dva workshopy s tématem úvod do GRASS GIS a QGIS, práce s rastrovými a vektorovými daty a práce s daty z RUIAN.

S lektory z OpenGeoLabs spolupracuji od roku 2014, kdy jsem se začal zajímat o GRASS GIS jako alternativu ke komerčním produktům. Od té doby si nelze nevšimnout, kolik práce za kolegy z OpenGeoLabs přibylo, jak v podobě podrobně zpracovaných, rozsáhlých, volně dostupných sylabů ke školení, tak stále se rozšiřujícího portfolia samotných kurzů. Zároveň velmi oceňuji schopnost lektorů přizpůsobit školení našim konkrétním požadavkům, což jsme naposledy v naší práci využili, když jsme se začali zajímat o získávání a zpracování dat RÚIAN. Děkuji tímto lektorům a lektorkám z OpenGeoLabs za dosavadní podporu, osobní přístup a zejména za inspiraci v oblasti GIS a těším se na další spolupráci.

Jakub Kučera, 2018-01, vedoucí oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova

T-MAPY spol. s r.o.

Pracovníky společnosti T-MAPY spol. s r.o. patří dlouhodobě mezi přední české firmy, dodávající řešení systémů GIS. Pro její pracovníky jsme připravili workshopy se zaměřením na systém PostGIS a uložení a správu prostorových dat v prostředí relační databáze PostgreSQL a QGIS.

Školení byla pro naše pracovníky velmi přínosná. Školení byla profesionálně připravena a vedena zkušenými lektory. Zároveň byl obsah pružně přizpůsoben našim požadavkům a nárokům. Velkou výhodou je možnost si vše kdykoli osvěžit díky dostupné digitální formě studijních materiálů.

— Jan Langr, 2018-01, oddělení Řízení projektů (LinkedIn)

GISAT s.r.o.

V roce 2015 jsme pro firmu GISAT s.r.o. připravili školení na téma PostGIS. V roce 2017 se její pracovníci účastnili našich veřejných školení kurzů GeoPython a GRASS GIS.

Absolvovaná školení nám umožnila se komplexně seznámit s platformou geoinformačních open source nástrojů, které úspěšně využíváme v naší každodenní praxi.