Technická podpora

OpenGeoLabs s.r.o. nabízí placenou profesionální podoporu všem, kteří takovou službu potřebují. Otevřený software nemá jednoho dodavatele, obyčejně neexistuje jedno kontaktní místo pro uživatele software. Problém lze vyřešit na mnoha úrovních nebo prostřednictvím různých programátorských týmů.

Členové našeho týmu jsou součástí otevřených komunit, víme kde a jak se zeptat za vás. Umíme přizpůsobit zdrojový kód některých používaných programů nebo máme kontakty na vývojáře, kteří to umějí lépe. Ve světě otevřeného software pro GIS se pohybujeme od roku 2014, jsme jeho součástí a pomáháme ho budovat. Proto si myslíme, že jsme schopni nabídnout kvalitní podporu pro většinu programů s otevřeným softwarem pro GIS (QGIS, GRASS GIS, GDALPostGIS, Python pro geografická data, PyWPS, Gisquick …).

Obsah podpory

 • Běžná uživatelská podpora, doporučení pracovních postupů (import dat, nastavení, problémy se spuštěním, …)
 • Monitoring nových verzí a doporučení aktualizace
 • Migrace procesů a dat z jiných prostředí do otevřeného software (podle rozsahu a složitosti)
 • Řešení technických problémů, komunikace s vývojáři, možnost vlastních úprav (podle rozsahu a náročnosti prací)


Všeobecné podmínky podpory

 • Pracovníci podpory budou reagovat nejpozději do dvou hodin ve standardních pracovních hodinách, to jest v pracovních dnech mezi 8:00 a 17:00 hod (individuálně lze domluvit i jinak) od nahlášení problému.
 • Pracovníci podpory provádí vždy odhad časové náročnosti úkolu, abychom mohli případné větší náklady odsouhlasit se zadavatelem.
 • Smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou, a to minimálně na jeden měsíc a maximálně na 1 rok.

Nabízené způsoby podpory a ceník

Nabízíme podporu ve dvou verzích: na bázi měsíčního paušálu nebo určité množství předplacených hodin.

Zkušební podpora

Nabízíme zkušební dobu podpory po dobu jeden měsíc do maximální výše 5 hodin. Pokud vyčerpáte 5 hodin dříve než za měsíc, považujeme zkušební dobu za ukončenou. Z naší strany nebude po celou zkušební dobu účtován žádný poplatek.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu.

Měsíční paušál

Rozsah Cena za měsíc [Kč] Cena za Rok [Kč]
8 hodin měsíčně 9 700,- 97 000,-
16 hodin měsíčně 17 600,- 176 000,-
32 hodin měsíčně 32 000,- 320 000,-
V případě potřeby je možné dohodnout individuální nabídku.

Ceny jsou smluvní, jsou uvedeny včetně DPH, změna vyhrazena.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu.

Předplacený balíček hodin

Rozsah Cena za počet hodin [Kč]
10 hodin 15 000,-
20 hodin 24 200,-
40 hodin 44 000,-
V případě potřeby je možné dohodnout individuální nabídku.

Ceny jsou smluvní, jsou uvedeny včetně DPH, změna vyhrazena. Platnost předplacených hodin je vždy jeden rok od sjednání dohody. Dobu lze prodloužit po vzájemné dohodě.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Individuální podpora

Pokud Vám nevyhovuje ani jedna z nabízených forem, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu.

Jak pracujeme

Členové našeho týmu jsou experti ve svých oborech a mají hlubokou uživatelskou a programátorskou znalost většiny systémů. Přesto ale neumíme samozřejmě všechno – snažíme se navzájem doplňovat naše znalosti tak, abychom byli schopni jako tým garantovat podporu pro širokou škálu otevřeného software pro GIS.

Obvyklý postup při řešení požadavku na podporu bude následující:

 • Zadání požadavku na podporu
  Zadavatel vytvoří požadavek v systému helpdesk.
 • Reakce pracovníka podpory
  Pracovníci podpory budou reagovat nejpozději do dvou hodin ve standardní pracovní době. Přiřadí požadavek k řešení konkrétnímu odborníkovi.
 • Odhad nákladů
  V případě netriviálních problémů provedeme odhad nákladů. Postupujeme zásadně v týmu abychom vyloučili potenciální hrozby, které mohou navrhované řešení nečekaně prodražit. Do prací se nebudeme pouštět, pokud si vzájemně se zadavatelem neodsouhlasíme výši odhadovaných nákladů na řešení problému.
 • Vlastní řešení požadavku
  Postup řešení je průběžně dokumentován na kartě požadavku našeho interního systému helpdesk. Vyžadujeme od zadavatelů aktivní komunikaci a zpětnou vazbu. Smyslem průběžné komunikace je, abychom se neodchýlili od optimálního řešení směrem, kde to pro zadavetele již nemá smysl a zároveň abychom nepřekročili odhadnutý rozpočet. Pokud hrozí překročení rozpočtu, budou práce pokračovat až po odsouhlasení zadavatele.
 • Závěr, akceptace
  V optimálním případě je požadavek vyřešen k plné spokojenosti zadavatele. Pokud nastane situace, kdy požadavek není vyřešen k plné spokojenosti zadavatele, nebo v průběhu řešení vzniknou další požadavky k řešení, další práce pokračují až po vzájemném odsouhlasení se zadavatelem.