Reference

Další reference týkající se zejména školení, workshopů, konzultací a mentoringu najdete na stránce GIMentors.


O2 Czech Republic a.s.

Pro firmu O2 Czech Republic a.s., divizi Network Architecture & Development,
jsme v roce 2020 uspořádali celodenní školení úvodu do GIS a QGIS. Pracovníci
firmy následně využívali naši podporu pro řešení problémů týkajících se
konsolidace dat, správy prostorových dat v databázi PostgreSQL/PostGIS,
konfigurace MapServer a problematiky Spatial Data Infrastructure (SDI) obecně.

V rámci proběhlých školení jsme uvítali možnost sestavit si náplň dle aktuálně
řešených témat. Ze strany školitelů byl kladen velký důraz na základní
dovednosti v oblasti GIS, které se ukázaly jako nutná podmínka pro úspěšnou
realizaci konkrétních projektů. Při implementaci systému vizualizace rádiové
sítě nám konzultace zásadním způsobem pomohly při řešení celkové architektury. V
dalších fázích jsme velmi ocenili podporu při detailním řešení konkrétních
softwarový komponent. U GISMentors kladně hodnotíme také spojení praktických zkušeností
s GIS problematikou a hlubokou znalost celé škály moderních nástrojů a postupů v
oblasti informačních technologií, které se zaměřují na doménu open-source.

Jakub Votava ředitel pro rozvoj a výstavbu sítí v O2

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.

Firma OpenGeoLabs pro SÚRO podle našich požadavků vyvinula QGIS plugin pro práci s daty naměřenými při monitorování radiační situace pomocí mobilních měřičů, umožnující mj. výrazné zefektivnění práce s daty z přístrojů Safecast. Dále nám na míru vyvinuli nástroj pro generování off-line mapových podkladů z volně dostupných dat OpenStreetMap.

Pracovníci firmy jsou velmi vstřícní a flexibilní, takže se v obou případech podařilo výsledný produkt optimálně vyladit podle našich požadavků a potřeb.

HRDLIČKA spol. s r.o.

Pro společnost HRDLIČKA spol. s r.o. jsme v roce 2017 vyvíjeli serverovou aplikaci, která generuje mapové výstupy do tiskových sestav. Aplikace je naprogramovaná v jazyce Python, datový zdroj je publikován GeoServerem, aplikace běží v asynchroním módu.

Vytvořená aplikace funguje v souladu se zadáním a bez problémů.
U společnosti OpenGeoLabs oceňujeme vstřícnost při řešení problémů, výbornou znalost použitých technologií i profesionální vedení projektu na straně dodavatele.
Ve spolupráci na vývoji GIS aplikací chceme s firmou OpenGeoLabs i nadále pokračovat.

IPR – Praha

Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy jsme připravili případovou studii Otevírání geografických dat. Případová studia sloužila jako jeden z pokladů pro tvorbu části Otevřených dat pražského Geoportálu.

OpenGeoLabs/GISMentors nám pomáhají vidět věci z druhé strany a hledat odpovědi na otázky, které potřebují více úhlů pohledu.