Publikace

Otevírání geografických dat – Případová studie

Tato případová studie shrnuje výsledky konzultací pro otevírání geografických dat, provedených ve prospěch Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který vznik dokumentu finančně podpořil. Dokument podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY-SA.

Bez názvu

  • PDF
  • HTML
  • Zdrojové texty na GitHub pro případné přispěvatele

GRASS GIS – Úvod do systému

Základní učebnice systému GRASS GIS pro kurzy pořádané GISMentors. Učebnice je orientována na uživatele-začátečníka, bez nutnosti pracovat s příkazovou řádkou. Dokument podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY-SA.

grass-publ

  • PDF
  • HTML
  • Zdrojové texty na GitHub pro případné přispěvatele

QGIS – pro začátečníky

Základní učebnice systému QGIS pro kurzy pořádané GISMentors. Učebnice je orientována na uživatele-začátečníka,. Dokument podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY-SA.

qgis-publ

  • PDF
  • HTML
  • Zdrojové texty na GitHub pro případné přispěvatele