Poradenství

Jednou z našich hlavních aktivit je podpora uživatelů Open Source GIS systémů v celém jejich životním cyklu. Nabízíme jak individuální konzultace k vyřešení konkrétních problémů, tak přípravu ucelených pracovních postupů i analýzu otevírání geodat.